Kiến thức

Hình dáng cây Sâm Ngọc Linh

Sâm Ngọc Linh là loại được coi là loại tiên dược đối với sức khỏe con người. Nhiều người chỉ biết đến củ của sâm Ngọc Linh nhưng chưa biết hình dạng cây và Củ sâm Ngọc Linh như thế nào nên rất dễ mua phải sâm Ngọc Linh giả.