Bảo mật thông tin của Savifoods

Thông tin mà Savifoods thu thập tại website nhằm mục đích giao dịch đơn hàng của Khách hàng. Savifoods cam kết chỉ sử dụng thông để giao dịch mua bán sản phẩm.

Thông tin của Quý khách chỉ giao cho đơn vị thứ ba vào mục đích giao hàng (Đơn vị ship hàng đảm bảo)